Trifontsompanis-lagadas.gr

Γνώσεσθε την αλήθεια….Ή τα πράγματα με το όνομά τους!!!

Γνώσεσθε την αλήθεια….Ή τα πράγματα με το όνομά τους!!!

Είναι γνωστή η ρήση, από καταβολής κόσμου : «γνώσεσθε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς», και βέβαια όταν εννοεί ελευθερία, εννοεί την ελευθερία από το ψέμα και την παραπλάνηση, που συνήθως χρησιμοποιεί ο κάθε άνθρωπος για να αποσείσει ευθύνες.

Πολύς λόγος έγινε τελευταία για το θέμα της ακαταλληλότητας του Γυμνασίου Λαγκαδά, που ανακοινώθηκε μόλις 15 μέρες προς της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Συζητήσεις επί συζητήσεων, κόντρες, διαφωνίες, σιωπές περίεργες, αλληλοκατηγορίες στο fb και αναζήτηση ευθυνών. Και ξαφνικά οι αρμόδιοι σηκώνουν τα χέρια και αναζητούν λύσεις σε ένα πρόβλημα που χρειάζεται πάνω απ’ όλα συναίνεση και κοινή δράση. Ο κ.Δήμαρχος αρκετά καθυστερημένα ενημέρωσε τους αρχηγούς των παρατάξεων της αντιπολίτευσης μόλις του Σάββατο 28/8/21. Την Δευτέρα αντί να καλέσει άμεσα Δημοτικό Συμβούλιο άφησε το θέμα να τρέχει στα sites και να συνεχίζεται ο πόλεμος απόψεων. Η αντιπολίτευση σύσσωμη ζήτησε σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου για ενημέρωση και δράση. Ο κ.Δήμαρχος δια της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου απέρριψε την πρόταση για λόγους ευτελείς και αστείους, μ’ ένα κείμενο που δεν την τιμά!

Την Δευτέρα 30/8/21 η κ. Μαρκέλλα Ταυρίδου-με την ιδιότητα όχι μόνο της Δημοτικής Συμβούλου αλλά και της Μηχανολόγου, ενεργοποίησε κλιμάκιο φίλων και γνωστών της μηχανικών και αρχιτεκτόνων και παρουσία του Δημάρχου και αντιδημάρχων έκαναν αυτοψία για να διαπιστώσουν ιδίοις όμμασι την κατάσταση. Βεβαίως δεν είναι δουλειά της αντιπολίτευσης να υποκαθιστά το έργο του Δημάρχου, αλλά αυτό που πρυτάνευσε ήταν ότι τώρα πλέον με τις διαστάσεις που πήρε το θέμα, ούτε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, ούτε κάποιος μηχανικός θα μπορεί να υπογράψει ένα κείμενο που να λέει ότι «δεν συντρέχουν σοβαροί λόγοι». Ο Δήμος, με ευθύνη των Δημάρχων, έχασε πολύτιμο χρόνο, εδώ και χρόνια και 2 τουλάχιστον χρόνια με την πανδημία, να κάνει τα έργα που χρειάζονταν το Γυμνάσιο, το οποίο από τότε που χτίστηκε( 1972), δεν δέχτηκε καμιά συντήρηση, παρά μόνο επιβαρύνσεις.

Οτιδήποτε άλλο λέγεται είναι απλά για να δικαιολογηθούν τα αδικαιολόγητα, διότι υπάρχουν έγγραφα και αλληλογραφία η οποία μιλούν καθαρά για τις ευθύνες υπηρεσιών και προσώπων. Τα έγγραφα λοιπόν όπως τα παραθέτουμε λένε :

«Πρακτικό 35ο/29.09.2020 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά».

…Ομόφωνα την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου

Λαγκαδά και της Αναπτυξιακής Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης – Αναπτυξιακή

Ανώνυμη εταιρία ΟΤΑ με τίτλο : «Υποστήριξη των Υπηρεσιών του Δήμου

Λαγκαδά, στην ανάθεση, εποπτεία και επίβλεψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργων,

Μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών Υπηρεσιών,

για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων ή μη έργων».

Στο Λαγκαδά, σήμερα, Τρίτη την 29η του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2020 και ώρα

Διαμόρφωση χώρων του Δημοτικού Σχολείου Λοφίσκου για τη φιλοξενία

σχολείου ΑΜΕΑ, Δ.Ε. Βερτίσκου, Δήμου Λαγκαδά.

 Συντήρηση 1ου-2ου Γυμνασίου Λαγκαδά και Δημοτικού Σχολείου Λαγκαδικίων.κλπ

Παρακάτω λέει το πρακτικό:

«Η διάρκεια της Προγραμματικής προβλέπεται στους 28 μήνες (από την υπογραφή της)

και ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση της, σύμφωνα με το σχέδιο,

ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα εννιά χιλιάδων ευρώ (189.000,00€), μη

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (234.360,00€ με ΦΠΑ).

Για την υλοποίηση της Προγραμματικής εγκρίθηκε η ένταξη αυτής στο Τεχνικό

Πρόγραμμα Δήμου Λαγκαδά έτους 2020 με την (α) σχετική απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου Λαγκαδά. Επίσης για τις πιστώσεις που θα απαιτηθούν κατά το έτος 2020

καθώς θα ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο μέρος το στάδιο της μελετητικής ωρίμανσης,

έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαγκαδά έτους 2020 κωδικός ΚΑ

02.00.6737.011 ποσού εκατόν τριάντα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (130.200,00€),

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σύμφωνα με την (β) σχετική απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά.

Επειδή το έργα που περιλαμβάνονται στην Προγραμματική Σύμβαση αποτελούν έργα

με τα οποία καλύπτονται ανάγκες ζωτικής σημασίας για την τοπική κοινωνία καθώς

αφορούν : 1. την ίδρυση Ειδικού Σχολείου, 2. Την απόσβεση της επικινδυνότητας σε

κτίριο της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κλπ.

Επειδή ήδη η χρηματοδότηση για την εκτέλεση του έργου στο 1ο – 2ο Γυμνάσιο

Λαγκαδά είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

ΙΙ, η χρηματοδότηση για τις εργασίες προσαρμογής και η προμήθεια του θεατρολογικού εξοπλισμού του θεάτρου Σοχού.

Ορίζει το Δήμαρχο Λαγκαδά, κ. Ταχματζίδη Ιωάννη, με αναπληρώτρια την Γενική

Γραμματέα του Δήμου, κα Δραγατίδου Ελένη, ως εκπρόσωπο του Δήμου, ο οποίος ορίζεται πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, η οποία συστήνεται δυνάμει του άρθρου 5 της Προγραμματικής Σύμβασης. Και Υποδεικνύει τον κ. Αϊβαζίδη Χαράλαμπο, Αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου Λαγκαδά».

Παρακάτω σε άλλο πρακτικό διαβάζουμε:

«Την πρώτη της συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει αύριο Παρασκευή 29/01/2021 η

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του

Δήμου Λαγκαδά και της Αναπτυξιακής Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης –Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ.

Κατά τη συνεδρίαση θα συζητηθεί η πορεία των έργων που περιλαμβάνονται στην

Προγραμματική Σύμβαση που είναι τα εξής:

 Διαμόρφωση χώρων του Δημοτικού Σχολείου Λοφίσκου για τη φιλοξενία

σχολείου ΑΜΕΑ, Δ.Ε. Βερτίσκου, Δήμου Λαγκαδά.

 Συντήρηση 1ου-2ου Γυμνασίου Λαγκαδά και Δημοτικού Σχολείου

Λαγκαδικίων. κλπ

Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής

Σύμβασης είναι ο Δήμαρχος Λαγκαδά Ιωάννης Ταχματζίδης. Μέλη της

Επιτροπής αποτελούν η πρόεδρος του Δ.Σ. της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, Μαρία

Καραγιάννη και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Λαγκαδά

Χαράλαμπος Αϊβαζίδης.

 Σημειώνεται ότι η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Λαγκαδά και

Αναπτυξιακής Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη

Εταιρεία ΟΤΑ, έχει υπογραφεί με στόχο την ταχύτερη υλοποίηση έργων

και σχεδίων κάλυψης άμεσων αναγκών καθώς και προγραμματισμού

υλοποίησης έργων». Όλα αυτά τον Ιανουάριο του 2021!!!Είδατε πουθενά καμιά κάλυψη αναγκών;;; Και όχι μόνο αυτό αλλά αφού προχώρησε το έργο για το Λοφίσκο, και το Σοχό, το Γυμνάσιο Λαγκαδά έμεινε για το τέλος!!!

Πότε όμως ξεκίνησε αυτή η διαδικασία για το Γυμνάσιο Λαγκαδά, και από πότε είναι γνωστό το θέμα; Τα έγγραφα μιλούν μόνα τους. Από το 2018!!!

Ρίξτε μια ματιά στα πρακτικά του Δήμου μας:

ΤΟ Δημοτικό Συμβούλιο :Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ:

1. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης του Δήμου Λαγκαδά και την αποδοχή της

συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές

και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση

σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις», για τη χρηματοδότηση που αφορά

το έργο «Συντήρηση 1ου – 2ου Γυμνασίου Λαγκαδά και Δημοτικού Σχολείου Λαγκαδικίων,

Δήμου Λαγκαδά», προϋπολογισμού 500.000,00 €.

2. Εγκρίνει την αποδοχή και κάλυψη του ποσού των 278.900,00 € που αποτελεί την

οικονομική διαφορά για την εκτέλεση του έργου εξ ολοκλήρου, από ιδίους πόρους του

Δήμου. ΚΑΙ:

3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Λαγκαδά κ. Καραγιάννη Ιωάννη για τις περαιτέρω

ενέργειες.

Όμως το ζήτημα των προβλημάτων στο Γυμνάσιο έγινε γνωστό ήδη από το 2013, όταν οι Πολιτιστικοί φορείς που χρησιμοποιούσαν την ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ του Γυμνασίου για εκδηλώσεις τους, έπαψαν να την χρησιμοποιούν για λόγους ασφάλειας.

Επομένως δεν παίζει το θέμα, «δεν ήξερα, δεν είδα»!!! Και το ήξεραν και είχαν αρμοδιότητα και έπρεπε να το τρέξουν γρηγορότερα. Δεν είναι λογικό ακόμα η εταιρεία που έχει αναλάβει τις μελέτες να λέει ότι δεν βρήκε ακόμη τις μελέτες των στατικών. Το Γυμνάσιο Λαγκαδά έγινε με μελέτες του πρώην πρύτανη του ΑΠΘ Δημήτρη Φατούρου και χαρακτηρίστηκε για την εποχή του το καλύτερο των Βαλκανίων για την αρχιτεκτονική του σύλληψη. Μάλιστα προ τριετίας σε εκδήλωση που έγινε στο Πολυτεχνείο και εκτέθηκαν τα έργα του Δ.Φατούρου, η μελέτη του Γυμνασίου μας ήταν στην βιτρίνα της έκθεσης. Αναζήτησε άραγε κανείς τη μελέτη στο Πολυτεχνείο;

Τέλος. ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΊΝΕΙ ΤΩΡΑ;

Σαφώς και θα πρέπει να κριθεί ποιες αίθουσες δεν έχουν πρόβλημα προσβασιμότητας, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, γιατί η λογική λέει ότι ένα κτήριο ισόγειο δεν κινδυνεύει άμεσα από στατικότητα, αλλά θέλει μια καλή συντήρηση. Το Γυμνάσιο έχει ίδια ηλικία με τη Μητρόπολη, όταν ανέλαβε ο αείμνηστος Ιωάννης, η πρώτη δουλειά του ήταν να ελεγχθεί η καταλληλότητα του κτηρίου και αυτό έγινε άμεσα με ενίσχυση του φέροντος οργανισμού και της τοιχοποιίας. Ε…. οι Δήμαρχοι Λαγκαδά δεν το έκαναν αυτό τα τελευταία 20 χρόνια για κανένα κτήριο του Δήμου!

Προσωπικά θα πρότεινα στην αυλή του Γυμνασίου θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν λυόμενες κατασκευές για την κάλυψη των άλλων εκπαιδευτικών αναγκών, και αν ο χώρος δεν επαρκεί, θεωρώ ότι δεν πρέπει να μείνει αναξιοποίητη η αυλή του Β’ Δημοτικού Σχολείου, μπροστά από το παλιό σχολείο όπου μπορούν να αναπτυχθούν κι άλλες λυόμενες αίθουσες. Έτσι και εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται απρόσκοπτα και δεν χρειάζεται ξεριζωμός μαθητών και καθηγητών σε διαφορετικά μέρη. Γνωρίζω ότι έγινε σύσκεψη και έπεσαν προτάσεις, αλλά ο χρόνος τρέχει και τα σχολεία ανοίγουν στις 13/9/21 !!Το κακό είναι ότι ενώ το θέμα αυτό ήθελε συναίνεση και κοινή δράση, η Δημοτική αρχή την απέτρεψε με τις αποφάσεις της για μη ενημέρωση. Κρίμα!!!

Τρύφων Τσομπάνης

Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ